Vyskofka.sk

Potrebujete výškový servis?

Vyskofka sa špecializuje na práce vo výškach, nad voľnou hĺbkou a na iných ťažko dostupných miestach.
Našu prácu vykonávame po celom Slovensku počas celého roka

 NAŠE REFERENCIE

NAŠE SLUŽBY

Druhy služieb, ktoré poskytujeme v oblasti výškového servisu, rizikový výrub a orezávanie stromov, záchrana dronov. Nižšie nájdete tiež podrobnejší popis jednotlivých druhov služieb.Práce vo výškach

Zaoberáme sa prácou vo výškach a ťažko dostupných miestach s využitím horolezeckej techniky

Rizikové pílenie stromov

Pílenie a orez stromov v rizikových a nedostupných miestach pomocou stromolezeckej techniky

Záchrana dronov

-
Výškový servis

Výškové práce vykonávame na území celého Slovenska počas celého roka.

Sme mobilní a po dohodnutí sa na tel.č. +421917978941,+421948694117 vieme prísť kamkoľvek

Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení a pravidelne prechádzajú povinným preškolením v zmysle vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/ 1990 Zb.

Vykonávame všetky druhy prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky, vysokozdvižných plošín alebo rôznych typov rebríkov a špeciálnych lešení.

Okrem iného zabezpečujeme následovné činnosti:

Výškové práce a práce nad voľnou hĺbkou.

 • Budovanie a údržba istiacich bodov
 • Ochrana fasád proti hmyzu
 • Očistenie plôch (ríms, balkónov) 
 • Inštalácie ochranných sietí
 • Odstraňovanie snehu zo striech

Reklama:  

 • Budovanie a údržba istiacich bodov
 • výmena reklamných nosičov (bigboardy, megaboardy, fasádne plachty)
 • Servis reklamných zariadení

Montážne výškové práce:

 • Montáže antén a vysielačov
 • Montáž elektrických stožiarov
 • Montáže rôznych typov konštrukcií
 • Montáže rôznych zariadení vo výškach
 • Montáže odkvapov a rín
 • Montáže lapačov snehu
 • Montáže odstrašovačov vtáctva

Umývacie práce:

 • Umývanie okien
 • Umývane a čistenie fasád budov
 • Čistenie a údržba exteriérových a interiérových konštrukcií
 • Vysávanie a čistenie konštrukcii výrobných hál

Iné práce:

 • A rôzne iné špeciálne práce - podľa Vašich požiadaviek a potrieb
VIACEJ INFORMÁCIÍ O TEJTO SLUŽBE
ZATVORIŤ

Rizikové pílenie stromov

Vykonávame výrub a pílenie stromov v priestoroch, kde nie je možné vyrúbať celý strom naraz.

Napríklad stromy v hustej zástavbe, stromy v záhradách, stromy, ktoré zasahujú nad elektrické vedenie, nad strechy, stromy naklonené atď.

Pílenie sa vykonáva postupným zrezávaním stromu od koruny nadol, vetvy sa spúšťajú na lanách do presne vymedzeného priestoru.

Zrezávanie stromov po častiach
 • Pílenie po častiach a zhadzovanie časti pod strom
 • Pílenie po kusoch a spúšťanie na určene miesto
 • Orezávanie konárov, vetiev a ošetrovanie stromov
 • Orezávanie častí stromov
Spiľovanie stromov v rizikovom a nedostupnom teréne
 • Pílenie stromov v ťažko prístupných miestach
 • Spiľovanie stromov v rizikovom a zastavanom teréne
 • Pílenie stromov nad strechami a elektrickým vedením

 

VIACEJ INFORMÁCIÍ O TEJTO SLUŽBE
ZATVORIŤ

Záchrana dronov

VIACEJ INFORMÁCIÍ O TEJTO SLUŽBE
ZATVORIŤ

NÁŠ CENNÍK

Presné ceny práce sa stanovujú jednotlivo, podľa množstva a komplikovanosti prác. Presná cenová ponuka je možná až po obhliadke. Prípadne pošlite fotky s približným popisom pre stanovenie cenového rámca na: info@vyskofka.skV SKRATKE O NAŠEJ POLOČNOSTI


My sme vo výškach ako doma!
UKÁŽKY NAŠÍCH PRÁCVýrub Čunovo


KONTAKTUJTE NÁS, MY NEHRIZIEME!

Najlepší spôsob ako nás kontaktovať je odoslaním vyplneného kontaktného formuláru. Odveme sa vám hned ako to bude možné. Ak by odpoved neprichádzala skúste priamo email alebo mobil.


location
mail
location
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


Adresa:
ADHB s.r.o.
Pankúchova,Bratislava
851 04 Bratislava


Kontaktný email :
info@vyskofka.sk

Tel. Kontakt:
+421 917 978 941

Facebook kontakt :
VYSKOFKASK

© 2018 VYSKOFKA.SK všetky práva vyhradené | vytvoril dsdesign.sk & domarstudio.sk